Import till EU har haft stor effekt på global avskogning, där det främst är jordbruksproduktion som driver denna negativa utveckling. I december 2022 godkände Europeiska kommissionen EU-förordningen om avskogning (EUDR) för att bekämpa global avskogning och skydda ursprungsbefolkningarnas rättigheter. Förordningen trädde i kraft för medelstora och stora företag den 29 juni 2023 och blir obligatorisk 18 månader senare, den 30 december 2024. I det här blogginlägget går vi igenom vilka konsekvenser detta kan ha för livsmedelsföretag de kommande åren och sammanfattar 10 saker att ha koll på om den nya förordningen.

EUDR innebär att företag måste göra en grundlig due diligence för hela leverantörskedjan om de hanterar och säljer produkter som innehåller nötkött, kakao, kaffe, palmolja och soja. De nya kraven på att spåra var råvarorna kommer ifrån kan skapa praktiska utmaningar, öka kostnader och leda till att man måste hitta alternativa leverantörer.

  1. Alla produkter måste vara "avskogningsfria"

EUDR innebär att alla livsmedelsföretag måste säkerställa att deras produkter är avskogningsfria sk. deforestation free. Med detta menas att produkter inte får bidra till avskogning överhuvudtaget genom hela leverantörskedjan. EUDR syftar till att främja hållbara tillvägagångssätt och skydda miljön genom att hålla företagen ansvariga i deras roll att förhindra avskogning.

  1. Företag måste genomföra due diligence, inklusive riskbedömningar

EUDR kräver att livsmedelsföretag noggrant genomför due diligence för att identifiera och hantera eventuella risker för avskogning som är kopplade till deras produkter. Genom att genomföra omfattande riskbedömningar kan företagen proaktivt identifiera potentiella källor till avskogning i sina leveranskedjor och vidta nödvändiga åtgärder för att minska dessa risker och säkerställa att deras produkter uppfyller kriterierna för "avskogningsfri".

  1. Förbättra spårbarhet i leverantörskedjan

Företag kommer att vara skyldiga att spåra sina leverantörskedjor hela vägen till råvarunivå för soja, palmolja, nötkött och kakao, för att säkerställa att de inte är kopplade till avskogning. EUDR kräver att företagen implementerar robusta spårbarhetssystem för att säkerställa transparens och ansvarstagande i hela kedjan.

  1. Nya kriterier och standarder för avskogningsfria produkter

EDUR kommer att fastställa kriterier och standarder för avskogningsfria produkter som företag måste uppfylla. Begreppet "avskogningsfri" (deforestation free) innebär att produkten inte innehåller, eller har framställts eller fötts upp med råvaror eller varor som härstammar från mark som har skövlats efter den 31 december 2020. Avskogning innebär omvandling av skog till jordbruksmark, oavsett om det orsakades av mänsklig aktivitet eller inte.

  1. Bristande efterlevnad kan leda till påföljder

Företag som inte följer förordningen kan drabbas av påföljder, inklusive böter och potentiella begränsningar av marknadstillträde om de inte uppfyller EUDRs krav. Påföljderna kan komma att inkludera böter baserade på miljöskador och varuvärde, beslagtagande av produkter eller intäkter, tillfällig uteslutning från offentlig upphandling och finansiering och, vid allvarliga eller upprepade överträdelser, tillfälligt förbud från att göra affärer inom EU eller använda förenklade processer för due diligence.

  1. Robusta bevaknings- och rapporteringssystem

Livsmedelsföretag måste implementera robusta bevaknings- och rapporteringssystem för att följa och dokumentera sina åtgärder att förhindra avskogning genom hela leverantörskedjan.

  1. Dela best practice

EUDR uppmuntrar samarbete mellan livsmedelsföretag, regeringar och intressenter för att dela best practice och utveckla effektiva strategier för att bekämpa avskogning. I linje med EUDR spelar främjandet av delning av best practice en central roll i att främja kunskapsutbyte, kollektivt lärande och utveckling av innovativa metoder för att effektivt bekämpa avskogning och främja hållbara arbetsmetoder inom branschen.

  1. Upprätta partnerskap med leverantörer

För att följa förordningen kan livsmedelsföretag behöva upprätta partnerskap med leverantörer som har hållbara inköpsmetoder och prioriterar råvaror som inte orsakat avskogning.

  1. Förbättra åtgärder för transparens

Företag kommer troligen behöva investera i förbättrande åtgärder för transparens, såsom användning av blockchain eller andra teknologier, för att kunna ge korrekt och verifierbar information om sina leverantörskedjor.

  1. Målet är att främja hållbart jordbruk, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter

EUDR syftar till att främja hållbara jordbruksmetoder och skydda biologisk mångfald genom att minska avskogningen som är kopplad till produktionen av livsmedel och specifika råvaror samt skydda de lokala samhällens rättigheter som påverkas av avskogning.

Utmaningen med rapportering

Det kan vara svårt för producenter eller återförsäljare med stora sortiment att hålla reda på vilka ingredienser som används i varje produkt. På FoodFacts har vi tolkat och indexerat varje produkt ner till ingrediensnivå, inklusive ingredienser som soja, palmolja och kakao.

Detta kan ge en bra översikt över hela ditt sortiment och markera risknivåer per produkt. Efter detta kan vi skapa anpassningsbara taggar baserat på hur spårning och segregation görs i ingrediensproduktionen.

Kontakta oss för att se hur FoodFacts plattform kan hjälpa dig att hantera och navigera EUDR.

Läs mer om våra hållbarhetsdatapunkter här.

Läs mer om hur FoodFacts hjälper Coop att kartlägga deras hållbarhetsscore i deras Hållbarhetsdeklaration här.

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023