Nu lanserar FoodFacts ett verktyg som automatiserar klimatberäkningar för hela livsmedelsbranschen på produktnivå. Med hjälp av maskininlärning och annan AI-teknik har FoodFacts utvecklat ett unikt tillvägagångssätt som replikerar processen för fullskaliga livscykelanalyser. Resultatet är en direkt och automatiserad koldioxidberäkning för matvaror och dryck, oavsett kategori.

Reglerna för hållbarhetsrapporteringar genomgår just nu en global förändring där frivillig rapportering övergår till riktlinjer för obligatorisk och standardiserad rapportering. Framöver kommer företag att rapportera enligt hållbarhetsstandarder i och med det nya direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som startas igång redan 2024. Något som kommer påverka många företag inom livsmedelsbranschen.

“Idag kan klimatberäkningar göras genom fullskaliga livscykelanalyser, men det är både komplext och kostsamt och det saknas en gemensam standard. Vi ser ett växande behov av både data och verktyg för att implementera CSR-strategier, möta kommande EU-direktiv som CSRD och att kunna dela transparent data mellan aktörerna i matsystemet för att driva på förändringen snabbare. Det vi lanserar nu är ett helt nytt sätt att estimera koldioxidavtryck. Företag kommer att kunna spara både tid och pengar och snabbt ta sina första steg mot transparens och minskad klimatpåverkan.”, säger Alexandra Ferreira, VD för FoodFacts

Det nya verktyget för klimatberäkningar bygger på FoodFacts egenutvecklade algoritmer som strukturerar ingredienslistor och estimerar ingrediensvolymer. Vetenskapligt baserade modeller för klimatavtryck för produktion, transport och förpackning har utvecklats i samarbete med expertis från Stockholm Resilience Centre. FoodFacts samarbetar även med RISE via RISE klimatdatabas för livsmedel, och tar in primärdata från andra, internationella offentliga källor som Agribalyse, den franska klimatdatabasen för livsmedel (LCA-baserad), FAOSTAT och International Energy Agency.

“Det har varit en lång process att utveckla verktyget där vi har använt oss av både maskininlärning och annan AI-teknik. Vi har tagit fram våra modeller för koldioxidavtryck med hjälp av expertis från Stockholm Resilience Centre. Vår metod för att beräkna koldioxidutsläpp är inom gränserna “cradle-to-gate”, vilket betyder att vi tar hänsyn till miljöpåverkan från jordbruk till distribution då produkten är redo att transporteras till återförsäljare.”, säger Michael Bano, Senior Data Scientist på FoodFacts

Eftersom samma beräkningsalgoritm tillämpas på alla produkter kan man enkelt göra jämförelser och om det sker en förändring i en produkts recept uppdateras klimatavtrycket automatiskt. Beräkningarna kan också förfinas och produktdatan berikas ytterligare med information från producenter och leverantörer. FoodFacts CO2-data kan användas för att utvärdera Scope 3 produktspecifika växthusgasutsläpp som en del av kraven för SBTi (Science-Based Target Initiative).

“Vi har redan sett ett stort intresse från matproducenter, livsmedelskedjor och varumärken att kunna göra klimatberäkningar på hela sina sortiment. Detta kommer också att krävas i ny lagstiftning. Vårt nya verktyg kommer att göra klimatberäkningar tillgängliga för alla. Detta hjälper företag att bättre förstå klimatpåverkan av sina produkter och ge en utgångspunkt för deras förbättringsresa och på så sätt påskynda utvecklingen av fler klimatsmarta produkter.”, säger Alexandra Ferreira, VD för FoodFacts

För mer information kontakta:
Alexandra Ferreira, CEO FoodFacts, alexandra@foodfacts.se
Julian Reisz, CMO FoodFacts, julian@foodfacts.seStay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023