Press release

28 oktober 2022

FoodFacts ska demokratisera klimatberäkningar

FoodFacts ska demokratisera klimatberäkningar

FoodFacts ska demokratisera klimatberäkningar

Person som plockar matvaror i en mataffär
Person som plockar matvaror i en mataffär

Startupen FoodFacts som har skapat en molnbaserad plattform för intelligent livsmedelsdata utvecklar nu med stöd från Almi automatiserade klimatberäkningar för hela marknaden. FoodFacts mission är att göra intelligent livsmedelsdata tillgänglig och transparent för alla i matsystemet, där både klimat och hälsa står i fokus.

För att konsumenter ska kunna fatta bättre beslut krävs mer korrekt och lättillgänglig information kring varje produkt. FoodFacts vill nu accelerera utvecklingen av intelligent livsmedelsinformation genom att automatisera klimatberäkningar för hela branschen. 

“Med vårt automatiserade verktyg kommer man snabbt kunna få en utvärdering av en produkts klimatpåverkan. Dessutom är det enkelt att få en uppdaterad beräkning om det sker förändringar i exempelvis produktens recept. Målet för vårt verktyg är att ta fram estimat som ligger -15% / +15% jämfört med fullskaliga livscykelanalyser. Företag kommer att kunna spara både tid och pengar och snabbt ta sina första steg mot transparens och minskad klimatpåverkan.”, säger Alexandra Ferreira, VD för FoodFacts

I dagsläget kan klimatberäkningar göras genom fullskaliga livscykelanalyser, men det är både komplext och kostsamt och det saknas en gemensam standard. Ett idealt scenario skulle vara att alla leverantörer inom livsmedelsbranschen beräknar sina koldioxidutsläpp baserat på en gemensam branschstandard. Men standarden är inte på plats och det kommer ta många år innan alla leverantörer gjort sina beräkningar. Så länge kan vi inte vänta. 

Grunden till beräkningen är FoodFacts egenutvecklade algoritmer som strukturerar ingredienslistor och estimerar ingrediensvolymer. För att ta fram vetenskapligt baserade hypoteser för koldioxidberäkningar görs projektet i samarbete med expertis från Stockholm Resilience Center. FoodFacts samarbetar även med RISE via RISE klimatdatabas för livsmedel, men tar även in data från andra, internationella källor.

“Vi har redan sett ett stort intresse från matproducenter, livsmedelskedjor och varumärken att kunna göra klimatberäkningar på hela sina sortiment. Vårt nya verktyg för automatisering kommer att göra klimatberäkningar tillgängliga för alla. Detta kommer att hjälpa konsumenten att fatta bättre beslut och även påskynda utvecklingen av fler klimatsmarta produkter.”, säger Alexandra Ferreira, VD för FoodFacts

Verktyget för de automatiserade koldioxidberäkningarna kommer lanseras i januari 2023.

För mer information kontakta:
Alexandra Ferreira, CEO FoodFacts, alexandra@foodfacts.se 
Julian Reisz, CMO FoodFacts, julian@foodfacts.se

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023