Att vårt matsystem orsakar problem på global skala har väl inte undgått någon. Matsystemet står för 25% av globala utsläpp och två tredjedelar av dödsfall från hjärt- och kärlsjukdomar hade kunnat undvikas med en bättre kost. Utmaningen är också att det finns ett stort glapp mellan konsumenters önskan att fatta bättre beslut kring maten de äter och kvaliteten på den informationen som finns tillgänglig idag.

I undersökningen Felixbarometern 2020 svarade 8 av 10 svenska konsumenter att de vill kunna överväga den klimatmässiga påverkan som produkter har när de handlar. Men 81% tycker att det är svårt att förstå matens klimatpåverkan. 

I en undersökning som gjordes av ICA 2019 framkom det att 85 procent av svenskar tror att hälsosam mat kan förebygga ohälsa och sjukdomar på lång sikt och fyra av tio personer uppgav att de skulle äta nyttigare om de hade större kunskap om vad som är nyttigt för dem. Det finns alltså en önskan om att kunna äta bättre, men informationen finns inte alltid tillgänglig.

Datakvaliteten av livsmedelsinformationen idag är helt enkelt inte bra nog och ofta alldeles för komplex för att konsumenter ska kunna fatta medvetna beslut för deras och planetens hälsa. Dessutom finns ett stort behov av personaliserad information att fatta dessa beslut på. Därför behövs intelligent livsmedelsdata som tar hänsyn till både hållbarhets- och hälsoaspekter. I FoodFacts plattform tolkas och verifieras datan både med algoritmer och av ett datakvalitetsteam. FoodFacts vill göra matdata lätt att förstå, lätt att agera utifrån och är dessutom tillgänglig för både livsmedelsaktörer och konsumenter.

Intelligent livsmedelsdata är tillgänglig

För att tackla våra globala utmaningar behöver vi göra livsmedelsdata transparent och tillgänglig för alla i matsystemet. FoodFacts gör livsmedelsdata tillgänglig genom vår molnbaserade plattform. Vår tjänst och data är tillgänglig via ett API, vår kundportal och genom widgets. På så sätt kan alla aktörer enkelt tillgå informationen från valfri plattform. Med all vår matdata i back-end är det möjligt för mat- och hälsoinfluencers att utveckla white-label appar. Genom automatiserade beräkningar i vår plattform demokratiserar vi tillgången av intelligent livsmedelsdata så att fler företag kan ta del av den.

Intelligent livsmedelsdata är lätt att förstå

Alla konsumenter har inte intresset, tiden eller energin att utvärdera matprodukter och göra genomtänkta jämförelser. För att förenkla för konsumenten att fatta bättre beslut vill vi göra produktinformation så enkel som möjlig att förstå. I vår plattform arbetar vi med taggar som tillsatt socker, näringskvalitet (Nutri-Score), allergener, tillsatser, processningsgrad (NOVA), palmoljefri och vegetarisk. Det ska gå snabbt att få en överblick över en produkts innehåll. Men vi tar också fram kundspecifika taggar som helt kan personaliseras utefter behov. En sådan kundspecifik tagg kan exempelvis vara en som visar produkter med lågt sockerinnehåll och högt proteininnehåll, eller en tagg som visar vegetariska alternativ men som utesluter specifika tillsatser. Vi har också jobbat med certifieringsföretag som KRAV, Svenskt Sigill och Fairtrade för att förenkla mervärdet av märkningen.

En central del i vår plattform är vår algoritm som strukturerar ingredienslistor, vilket gör ingredienslistan mycket enklare att förstå. Utöver de strukturerade ingredienslistorna finns också förklaringar från Livsmedelsverket kring varje tillsats. På så sätt blir det enklare att förstå alla ingredienser i en produkt som konsument. Vår livsmedelsinformation är också tillgänglig på flera språk, på så sätt begränsas inte utvecklandet av white-label appar till enbart svenska.

I Sverige har vi gett alla produkter ett Nutri-Score i vår plattform och även kategoriserat alla produkter efter NOVA-systemets klassificering av processningsgrad. På så sätt kan matföretag bygga jämförelsetjänster utifrån dessa vetenskapsbaserade betygsättningar och hjälpa konsumenten att upptäcka bättre produkter.

Intelligent livsmedelsdata är lätt att agera utifrån

För att accelerera utvecklingen av tjänster som möjliggör bättre väl, behöver vi bättre data för alla produkter, inte bara ett fåtal. Ta ett exempel som klimatberäkningar. I dagsläget är det endast ett fåtal produkter av hela marknaden som har en klimatberäkning på förpackningen. Att göra fullskaliga livscykelanalyser är något som både är komplext och kostsamt för företag. Därför satsar vi på att automatisera klimatberäkningar vilket kommer tillgängliggöra det för hela marknaden. Detta öppnar upp för att en rad nya spännande digitala lösningar kan utvecklas. Du kan läsa mer om vårt verktyg för automatiserade klimatberäkningar här.

Automatiserade beräkningar av Nutri-Score, NOVA-systemet och användandet av olika taggar gör livsmedelsdatan enklare att agera utifrån. Något som också gör livsmedelsdatan mer handlingsbar är möjligheterna att personalisera användarupplevelsen för appar och tjänster som baseras på FoodFacts plattform.

Med vår algoritm som strukturerar ingredienslistor kan e-handelsföretag förbättra och personalisera sina sökfilter. I dagsläget leder en sökning som “palmoljefri” bara till produkter som har “palmoljefri” i sin beskrivning. Med FoodFacts optimerade sökfilter blir alla produkter kontrollerade på ingrediensnivå vilket ger mer exakta och bättre sökresultat. Genom att skräddarsy sökfiltren förbättrar man kundupplevelsen avsevärt. 

FoodFacts kan hjälpa dig med att få tydligare hälso- och hållbarhetsinsikter om produkter, personaliserad scoring eller utveckla relevanta digitala tjänster så att dina kunder kan förstå hur de kan ta bättre beslut kring mat. 

Vill du höra mer om hur intelligent livsmedelsdata kan användas i din organisation? Hör av dig till vår VD Alexandra Ferreira på alexandra@foodfacts.se