En återförsäljare med en stor portfölj vill både ha tillgång till och ge alla sina produkter en CO2-avtryck. De letar efter en automatiserad lösning för ett stort utbud av produkter från alla typer av varumärken, både mat och dryck. Men som det ser ut idag saknar många produkter en koldioxidavtryck, och inte alla befintliga CO2-beräkningar har samma omfattning och metoder.

Med FoodFacts' molnbaserade CO2-kalkylator kan återförsäljaren nu ge alla produkter i sin portfölj en CO2-fotavtryck utan att kräva komplex integration.

Genom att använda kalkylatorn kan återförsäljarens inköpsteam välja mer hållbara produkter genom att jämföra CO2-fotavtrycken för olika produkter då samma beräkningsalgoritm används för alla objekt. Denna information kan också användas för att uppmuntra leverantörer att utveckla mer hållbara produkter, vilket trycker dem i rätt riktning. Återförsäljaren kan också utvärdera sina Scope 3-utsläpp, vid baslinjen och sedan mäta och följa upp framstegen.

För slutanvändarna möjliggör lösningen att jämföra produkters CO2-poäng direkt i appen innan ett köp görs. Den här funktionen gör det möjligt för dem att ta välgrundade beslut och stöder återförsäljarens hållbarhetsmål och strategi.

Skulle du vilja höra mer om vår hållbarhetsdata och verktyg och hur det kan användas i din organisation?