Hållbarhetsdatapunkter
Hållbarhetsdatapunkter
Hållbarhetsdatapunkter

Vi gör hållbarhetsredovisning och hållbar livsmedelsproduktion enklare genom att berika produktdata med hållbarhetspoäng, med hjälp av de senaste vetenskapliga metoderna och standarderna.

För att implementera CSR-strategier saknar många företag tillförlitlig data. Detta gör det svårt att vara transparent och guida bättre beslutsfattande. Denna data är inte bara viktig för att mäta och beräkna påverkan utan också för att bygga hållbara framtidsbanor.

Hos FoodFacts förstår vi vikten av betrodda datapunkter.

Vi gör hållbarhetsredovisning och hållbar livsmedelsproduktion enklare genom att berika produktdata med hållbarhetspoäng, med hjälp av de senaste vetenskapliga metoderna och standarderna.

För att implementera CSR-strategier saknar många företag tillförlitlig data. Detta gör det svårt att vara transparent och guida bättre beslutsfattande. Denna data är inte bara viktig för att mäta och beräkna påverkan utan också för att bygga hållbara framtidsbanor.

Hos FoodFacts förstår vi vikten av betrodda datapunkter.

Vi gör hållbarhetsredovisning och hållbar livsmedelsproduktion enklare genom att berika produktdata med hållbarhetspoäng, med hjälp av de senaste vetenskapliga metoderna och standarderna.

För att implementera CSR-strategier saknar många företag tillförlitlig data. Detta gör det svårt att vara transparent och guida bättre beslutsfattande. Denna data är inte bara viktig för att mäta och beräkna påverkan utan också för att bygga hållbara framtidsbanor.

Hos FoodFacts förstår vi vikten av betrodda datapunkter.

Vår kalkylator för CO2-beräkning

Vi har byggt ett verktyg för att automatisera CO2-estimat för hela industrin på produktnivå.

Vi har använt maskininlärning och andra AI-teknologier för att utveckla en unik automatiserad metod för att replikera processen med en full livscykelanalys. Våra algoritmer indexerar produkter ner till ingrediensnivå och uppskattar volymen av varje ingrediens.

Varje ingrediens tilldelas sedan sitt eget koldioxidavtryck baserat på hypoteser om ursprungsland. Genom att använda modeller och en algoritm som utvecklats med expertis från Stockholm Resilience Centre uppskattar vårt verktyg sedan utsläppen från produktion, transport och förpackning.

Resultatet är en omedelbar CO2-beräkning för vilken kategori av livsmedelsprodukter som helst, vilken kan förfinas med ytterligare information från producenter.

FoodFacts CO2-räknare

Utforska möjligheterna

Snabb & automatiserad

Det är en snabb och automatiserad lösning som täcker ett brett utbud av produkter från olika varumärken från alla mat- och dryckeskategorier. För närvarande erbjuder vi denna lösning på över 29 000 produkter, vilket ger omfattande täckning av de mest sålda produkterna i Sverige.

Snabb & automatiserad

Det är en snabb och automatiserad lösning som täcker ett brett utbud av produkter från olika varumärken från alla kategorier av livsmedel och drycker. För närvarande erbjuder vi denna lösning på över 29 000 produkter, vilket ger en omfattande täckning av de mest sålda produkterna i Sverige.

Detaljerade estimat

Tack vare en aktivitetsbaserad metod är våra uppskattningar mycket nära jämfört med fullständiga LCA-uppskattningar och gör det möjligt att jämföra mellan produkter inom samma kategorier.

Automatiskt uppdaterad data

Automatiskt uppdaterade data som sömlöst integrerar receptförändringar i produkterna samt uppdateringar och förbättringar i primärdata för koldioxidavtryck.

Jämför produkter

Möjlighet att jämföra koldioxidavtrycket för produkter, eftersom samma beräkningsalgoritm tillämpas på alla produkter.

Ingen komplex integration

Det krävs ingen komplex integration för vår molnbaserade lösning och den är lättillgänglig för våra kunder.

Utvecklat tillsammans med experter

Utvecklad i samarbete med erkända experter och i enlighet med internationella standarder. Vi använder offentliga eller NGO-källor för att tillhandahålla tillförlitliga data för våra beräkningar. Våra CO2-fotavtryck följer ISO-standarderna 14040 och 14044, och vår metodik är SBTi (Science-Based Target Initiative)-kompatibel.

Vår metodik

Vår CO2-kalkylator är konstruerad med hjälp av globalt erkända och betrodda primära informationskällor. Vår metodik etablerades med expertkunskap från Stockholm Resilience Centre och vi arbetar ständigt med att förbättra den ytterligare med det senaste från vetenskapen. Vi har också använt expertkunskap från RISE genom RISE Climate Database for Food och har använt data från andra internationella källor såsom Agribalyse, FAOSTAT och International Energy Agency.

Vi har utvecklat vår metod för att beräkna CO2e-utsläpp inom gränserna "cradle-to-gate". Det betyder att det tar hänsyn till miljöpåverkan av livsmedelsprodukter från jordbruksstadiet till distributionsanläggningen där produkten packas och är redo att transporteras till återförsäljare.

Våra datakällor följer ISO-standarderna 14040 och 14044 och FoodFacts CO2-data kan användas för att utvärdera Scope 3-produktrelaterade växthusgasutsläpp som en del av SBTi-kraven.

Vår metodik

Vår CO2-kalkylator är konstruerad med hjälp av globalt erkända och betrodda primära informationskällor. Vår metodik etablerades med expertkunskap från Stockholm Resilience Centre och vi arbetar ständigt med att förbättra den ytterligare med det senaste från vetenskapen. Vi har också använt expertkunskap från RISE genom RISE Climate Database for Food och har använt data från andra internationella källor såsom Agribalyse, FAOSTAT och International Energy Agency.

Vi har utvecklat vår metod för att beräkna CO2e-utsläpp inom gränserna "cradle-to-gate". Det betyder att det tar hänsyn till miljöpåverkan av livsmedelsprodukter från jordbruksstadiet till distributionsanläggningen där produkten packas och är redo att transporteras till återförsäljare.

Våra datakällor följer ISO-standarderna 14040 och 14044 och FoodFacts CO2-data kan användas för att utvärdera Scope 3-produktrelaterade växthusgasutsläpp som en del av SBTi-kraven.

Vår metodik

Vår CO2-kalkylator är konstruerad med hjälp av globalt erkända och betrodda primära informationskällor. Vår metodik etablerades med expertkunskap från Stockholm Resilience Centre och vi arbetar ständigt med att förbättra den ytterligare med det senaste från vetenskapen. Vi har också använt expertkunskap från RISE genom RISE Climate Database for Food och har använt data från andra internationella källor såsom Agribalyse, FAOSTAT och International Energy Agency.

Vi har utvecklat vår metod för att beräkna CO2e-utsläpp inom gränserna "cradle-to-gate". Det betyder att det tar hänsyn till miljöpåverkan av livsmedelsprodukter från jordbruksstadiet till distributionsanläggningen där produkten packas och är redo att transporteras till återförsäljare.

Våra datakällor följer ISO-standarderna 14040 och 14044 och FoodFacts CO2-data kan användas för att utvärdera Scope 3-produktrelaterade växthusgasutsläpp som en del av SBTi-kraven.

Ekologisk

Fri från palmolja

Fri från soja

Lokalt producerat

Rättvist producerat

Andra hållbarhetsindikatorer

På vår plattform kan du också få tillgång till andra hållbarhetsindikatorer, som "lokalproducerat" och "rättvist producerat", baserat på tredjepartscertifieringar såsom Fairtrade och många andra.

Automatiserade ingrediensdetektorer möjliggör taggar som palmoljefri, sojafri etc. Vårt system för tredjepartscertifieringar tillåter organisationer att ange faktuell information om sina certifieringar och specificera omfattningen och fördelarna för varje certifiering beroende på produkten.

Andra indikatorer som vattenpåverkan (användning/förorening), biologisk mångfaldspåverkan, kemisk förorening och förpackning är under utveckling och kommer snart att finnas tillgängliga.

Ekologisk

Fri från palmolja

Fri från soja

Lokalt producerat

Rättvist producerat

Andra hållbarhetsindikatorer

På vår plattform kan du också få tillgång till andra hållbarhetsindikatorer, som "lokalproducerat" och "rättvist producerat", baserat på tredjepartscertifieringar såsom Fairtrade och många andra.

Automatiserade ingrediensdetektorer möjliggör taggar som palmoljefri, sojafri etc. Vårt system för tredjepartscertifieringar tillåter organisationer att ange faktuell information om sina certifieringar och specificera omfattningen och fördelarna för varje certifiering beroende på produkten.

Andra indikatorer som vattenpåverkan (användning/förorening), biologisk mångfaldspåverkan, kemisk förorening och förpackning är under utveckling och kommer snart att finnas tillgängliga.

Ekologisk

Fri från palmolja

Fri från soja

Lokalt producerat

Rättvist producerat

Andra hållbarhetsindikatorer

På vår plattform kan du också få tillgång till andra hållbarhetsindikatorer, som "lokalproducerat" och "rättvist producerat", baserat på tredjepartscertifieringar såsom Fairtrade och många andra.

Automatiserade ingrediensdetektorer möjliggör taggar som palmoljefri, sojafri etc. Vårt system för tredjepartscertifieringar tillåter organisationer att ange faktuell information om sina certifieringar och specificera omfattningen och fördelarna för varje certifiering beroende på produkten.

Andra indikatorer som vattenpåverkan (användning/förorening), biologisk mångfaldspåverkan, kemisk förorening och förpackning är under utveckling och kommer snart att finnas tillgängliga.

Håll dig uppdaterad

Registrera dig för vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad med det senaste eller anslut till oss på LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023

Håll dig uppdaterad

Registrera dig för vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad med det senaste eller anslut till oss på LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023