Coops ledande initiativ för att klara omställningen till ett hållbart matsystem, hållbarhetsdeklarationen, flyttar in i FoodFacts plattform. Parterna har tecknat ett flerårigt samarbete som innebär att FoodFacts blir Coops partner för beräkning och utveckling av hållbarhetsdeklarationen. Siktet är inställt på att ännu fler konsumenter och producenter ska välja hållbar mat.

“Coops hållbarhetsdeklaration ligger i den absoluta frontlinjen av hållbarhetsbedömningar inom livsmedel. Få eller inga andra aktörer har tagit ett sånt helhetsgrepp. Vi är mycket stolta över att få implementera den i vår plattform, som är byggd för att producera intelligent matdata för aktörer i livsmedelsbranschens hela ekosystem.” säger Alexandra Ferreira, VD på FoodFacts

För att klara övergången till ett mer hållbart matsystem behövs bättre data om produkterna. Detta är utgångspunkten både för Coops hållbarhetsdeklaration och för FoodFacts plattform för intelligent matdata. När hållbarhetsdeklarationen flyttar in i plattformen kan fördelarna för de deltagande matproducenterna bli fler och hållbarhetsdeklarationen kan utvecklas snabbare. FoodFacts har i flera år investerat i datakvalitet och i en välstrukturerad produkt- och ingrediensdatabas och dessa kommer att kunna stötta beräkningarna i hållbarhetsdeklarationen.

Coops hållbarhetsdeklaration ger en bedömning av en matvaras påverkan på klimat, miljö och samhälle utifrån tio olika områden. Dessa områden är: biologisk mångfald, klimat, bördighet, vatten, bekämpningsmedel, övergödning, djuromsorg & antibiotika, arbetsförhållanden, lokalbefolkning samt lagefterlevnad & spårbarhet. Den hjälper både Coops kunder och deras inköpare att handla mer hållbar mat.

“Med FoodFacts som ny partner kommer det bli möjligt att accelerera förbättringar av Coops hållbarhetsdeklaration. Vi vill att det ska vara lätt för våra leverantörer att delta och att beräkningar och uppdateringar ska ske smidigt. Med det nya systemet kommer vår inköpsteam att jobba mer hållbart på en daglig basis och ge konsumenten en helhetsförståelse av hållbarhetsnivån på vårt produktsortiment.”, säger Mattis Bergquist, Hållbarhetschef på Coop Sverige

FoodFacts fokuserar både på hälso- och hållbarhetsdata och har ett ständigt växande antal datapunkter på dessa områden. FoodFacts har utvecklat en egen molnplattform som berikar och förbättrar matdata, genom att använda egenutvecklade algoritmer som indexerar och strukturerar ingredienser och automatiserar ett antal beräkningar, bland annat för produkters klimatpåverkan. FoodFacts levererar data till e-handel, dagligvaruhandeln, matproducenter, hälso- och matexperter och organisationer för att driva en bättre matkonsumtion.

“Vi hoppas att fler aktörer får upp ögonen för potentialen i intelligent matdata. Idag behöver inte en egen hållbarhetsmärkning, bättre filter på e-handelssidan eller en mobilapp vara ett stort projekt. Vi kan djupanalysera produktdatan och leverera en färdig lösning.”, säger Alexandra Ferreira, VD på FoodFacts

För mer information kontakta:

Alexandra Ferreira, CEO FoodFacts, alexandra@foodfacts.se

Julian Reisz, CMO FoodFacts, julian@foodfacts.se