Vår mission är att hjälpa konsumenter till bättre matval och vi vet att intelligent matdata är nyckeln. Det finns en rad olika sätt som man kan använda digital matdata för att driva bättre matkonsumtion. I den här serien av scenarior kan du läsa om hur man kan gå tillväga. I det här scenariot beskriver vi en hälsoinfluencer som vill uppmuntra sina följare till att äta bättre genom minskad konsumtion av palmolja och soja.

I en undersökning från 2020 av Ipsos visade att tonåringar i Sverige anser att sociala medier och föräldrar har störst inflytande på vad de äter. Medan officiella riktlinjer, läkare och nutritionister påverkar deras matvanor minst. En annan undersökning av Livsmedelsföretagen visar att i åldrarna 18-39 lyssnar de flesta helst till Livsmedelsverkets rekommendationer följt av forskare och vetenskapsjournalister när det gäller sammanhanget mellan mat och hälsa. Att människor lyssnar till både experter och influencers i sociala medier är ett fenomen som är här för att stanna.

Influencern har många följare i sociala medier och många bloggläsare. För att få sina följare och läsare att äta bättre får influencern en idé att ta fram en digital tjänst. Tjänsten ska fungera som vägledning i vardagen och hjälpa till för att hitta bättre matvaror. För att göra detta kommer produkterna betygsättas i appen utifrån influencerns matfilosofi.

För att kunna betygsätta produkter baseras tjänsten på Nutri-Score (näringsinnehåll) och en rad ingredienser som ska undvikas, i det här fallet soja och palmolja. Produkter som har bra betyg i Nutri-Score, A, B eller C får också högre poäng, samma gäller för de varor som inte innehåller palmolja eller soja. De produkter som är växtbaserade får också en högre poäng. Den digitala tjänsten poängsätter alltså produkter utifrån valda kriterier.

Med vetenskapligt grundade och faktabaserade betygsättningar frångår man enskilda hälso- eller hållbarhetspåståenden och förflyttar istället makten till konsumenten som kan göra val utifrån sina egna värderingar när de jämför produkter. En sådan här digital tjänst skulle möjliggöra tillgången av enkel, objektiv och pålitligt livsmedelsinformation för fler konsumenter. Resultatet blir att följarna enklare kan veta vad de ska äta mer och mindre av.

Vill du veta mer om hur digital matdata och hälsomärkningar kan driva bättre matkonsumtion?