Med införandet av nya EU-direktiv som CSRD blir det allt viktigare att ha både en strategi och rätt verktyg för att kunna göra klimatberäkningar för matvaror och hela sortimentet. Det finns flera metoder för klimatberäkningar idag: fullskaliga livscykelanalyser (LCA:er), klimatberäkningar på kategorinivå och FoodFacts helt automatiserade klimatberäkningar. I det här blogginlägget ska vi kika närmare på FoodFacts automatisering av CO2-estimat.

Sammanfattning

  1. Livscykelanalyser (LCA:er)

  2. Klimatberäkningar på kategorinivå

  3. FoodFacts automatisering av CO2-estimat

Det finns flera olika tillgängliga metoder för klimatberäkningar idag och dessa metoder kan vara användbara i olika situationer. Det finns fördelar och nackdelar med alla metoder. Livscykelanalyser (LCA:er) ger en djupgående förståelse för en produkts miljöpåverkan genom att inkludera flera eller alla stadier av dess livscykel. Fördelarna inkluderar identifiering av "hotspots" för förbättring, exakta estimat och uppfyllande av miljöstandarder och lagkrav. Trots fördelarna kräver LCA:er betydande resurser, pengar och tid. Jämförelse mellan produkters klimatdata är utmanande på grund av varierande metoder och datakällor för varje LCA.

Klimatberäkningar på kategorinivå är en enklare och billigare metod som använder generella antaganden för att uppskatta klimatpåverkan. Fördelarna inkluderar enkelhet, tillgänglighet och lägre kostnader, men nackdelar är att de ofta genererar grova estimat och brister i transparens kring data och antaganden.

FoodFacts har utvecklat en automatiserad metod för klimatberäkningar som efterliknar LCA:er och inkluderar även avtryck för produktion, förpackning och transport. Fördelarna inkluderar snabba och detaljerade estimat samt uppdateringar i realtid om ingredienser eller produktionssätt förändras. Nackdelar inkluderar möjlig påverkan på avtryckets exakthet och behovet av att hantera förändringar i ingrediensers ursprung över tid. Sammanfattningsvis erbjuder FoodFacts automatiserade CO2-estimat en balans mellan snabbhet, tillgänglighet och noggrannhet för att guida hållbarhetsbeslut.

FoodFacts automatisering av CO2-estimat - “high accuracy, high accessibility”

FoodFacts har utvecklat ett unikt och automatiserat tillvägagångssätt för klimatberäkningar med hjälp av  egenutvecklade algoritmer och AI som efterliknar processen för livscykelanalyser. Våra algoritmer indexerar produkter ner till ingrediensnivå och uppskattar volymen av varje ingrediens och tilldelar ett koldioxidavtryck baserat på modeller och metodik som har utvecklats med expertis från Stockholm Resilience Centre. Vårt verktyg inkluderar även utsläppen från produktion, transport och förpackning. Datakällor som vi använder inkluderar bland annat RISE, Agribalyse, FAOSTAT och International Energy Agency.

Fördelar med automatisering av CO2-estimat

FoodFacts verktyg ger en omedelbar klimatberäkning för vilken kategori av livsmedelsprodukter som helst och kan förfinas ytterligare med information från producenter. FoodFacts CO2-estimat är detaljerade och precisa och metoden som används efterliknar LCAs. Denna metod demokratiserar klimatberäkningar med hög noggrannhet och gör dem tillgängliga för många fler aktörer, även mindre producenter som inte har råd eller tid att genomföra LCAs. 

En stor fördel med denna metod är att systemet automatiskt uppdateras när ny data blir tillgänglig vilket innebär att om man gör ändringar i en produkts innehåll och recept så är CO2-estimatet alltid uppdaterat. Jämfört med LCAs där hela analysen måste göras om från början om man gör förändringar i en produkts innehåll eller produktionsmetod. På så sätt är klimatberäkningarna alltid uppdaterade och hållbarhetsinsatser syns i realtid.

En annan fördel är att det är enkelt att jämföra klimatavtryck för olika matvaror eftersom samma beräkningsalgoritm används för alla produkter. Detta i sin tur uppmuntrar till konkurrens mellan varumärken att minska koldioxidutsläppen och utveckla mer hållbara produkter. Till skillnad från klimatberäkningar på kategorinivå så inkluderar denna automatiserade metod även utsläpp från produktion, förpackning och transport utöver ingrediensernas klimatavtryck.

Kalkylatorn är användarvänlig och det behövs ingen komplex integration för att komma igång vilket underlättar för att fler i organisationen, kunder eller leverantörer kan bidra till och delta i hållbarhetsarbetet. FoodFacts samarbetar med erkända experter och använder datakällor som följer ISO-standarderna 14040 och 14044. FoodFacts CO2-data kan användas för att utvärdera Scope 3-produktrelaterade växthusgasutsläpp som en del av SBTi-kraven. Läs mer om vårt CO2-verktyg här.

Nackdelar med automatisering av CO2-estimat

Att automatisera uträkningsprocesserna för CO2-estimat kan påverka exaktheten hos estimaten. Beräkningen ger exakta siffror men kan bara vara exakt upp till den andra decimalen. Men även om det kanske inte är numeriskt exakt, ger det fortfarande en värdefull vägledning för beslutsprocesser utan den tids-, kostnads- och kompetensinvestering som krävs för att genomföra LCAs. En annan nackdel med automatiserade beräkningar är att aspekter eller antaganden som ingrediensers ursprung eller odlingsmetod kan förändras över tid. Detta kommer att påverka produktens verkliga koldioxidutsläpp. För att hantera detta kan man använda sig av ett genomsnittligt koldioxidavtryck för hela året. Men värt att notera är att det genomsnittet kanske inte exakt matchar det verkliga avtrycket vid alla tillfällen. Att arbeta nära producenter och leverantörer för att förbättra processens transparens kan hjälpa till för att tackla dessa problem.

Vill du veta mer om FoodFacts hållbarhetsdata och om vår automatisering av CO2-estimat och hur de kan användas i din organisation? Läs mer här.

Vill du veta mer om andra metoder för klimatberäkningar? Läs om LCA:er
här och klimatberäkningar på kategorinivå här.

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023

Stay up to date

Sign up for our newsletter to stay in touch with the latest or connect with us on LinkedIn.

FoodFacts Sverige AB

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57C

113 56 Stockholm

Org. nr.559054-2295

Copyright © FoodFacts 2023